Monhorus International | Сүмбэр НЦС-ын Реле хамгаалалт, СКАДА систем
18903
page-template-default,page,page-id-18903,bridge-core-2.2.3,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,monhorus-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Сүмбэр НЦС-ын Реле хамгаалалт, СКАДА систем

Зорилго, Алсын хараа & Бидний үнэт зүйлс

Төслийн нэр: “Сүмбэр 10МВт нарны цахилгаан станц”

Захиалагч: И ЭС БИ СОЛАР ЭНЕРЖИ ХХК

Онцлог: Төсөлд 100% Монгол улсын ИТА нар ажилласан

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • 10МВт 35 кВ-ын  Сүмбэр дэд станцын реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 220/110/35/10 кВ-ын Чойр дэд станцын өргөтгөлийн реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 10МВт-ын 35 кВ-ын Сүмбэр дэд станцын СКАДА, холбоо мэдээллийн шийдэл, угсралт, суурилуулалт туршилт тохируулга
 • 10МВт 35 кВ-ын Сүмбэр дэд станцын мэдээллийг ДҮТ ХХК-ийн Хяналт мэдээлийн систем-д өргөтгөж оруулах болон шуурхай ажиллагааны холбоонд нэгтгэж холбох

Шийдэл:

 • REJ603 – Инвертерийн дэд өртөөний шугам болон трансформаторын хамгаалалт
 • REF615 –35 кВ-ын шугамын хамгаалалт
 • RED615 – 35 кВ-ын ЦДКШ-ын дифференциал хамгаалалт
 • MicroSCADA Pro бүлийн MicroSCADA 9.4 SYS600  10МВт-ын Сүмбэр нарны станцын Хяналт удирдлагын систем /SCADA/
 • RTU520, RTU560– Инвертер тус бүрийн мэдээлэл болон дэд станцын хэмжүүр цаг уурын мэдээлэл цуглуулах төхөөрөмж
 • Мэдээлэл дамжуулах протокол: дэд станц IEC61850 стандартын IEC61850 – 8 – 1, инвертерийн дэд станц бүрээс IEC60870 – 5 – 104
 • ДҮТ ХХК хяналт мэдээллийн систем рүү IEC60870 – 5 – 104 протоколоор мэдээлэл дамжуулж Power spectrum SCADA системийг өргөтгөх

Гүйцэтгэсэн хугацаа: 2018 он