Monhorus International | Сүмбэр НЦС-ын Реле хамгаалалт, СКАДА систем
Монхорус интернэшнл ХХК нь цахилгаан эрчим хүчний шийдэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга болон борлуулалтын дараах үйлчилгээг цогцоор хүргэн ажиллаж байна.
Electrification, Energy sector of Mongolia, Diesel generator, ABB, FG Wilson, Project, High voltage, Medium voltage, Electrification supplier, ABB drive, ABB motor, АББ, Эрчим хүч, Дизель, Генератор, Давтамж хувиргагч, Мотор, Дэд станц, Substations
18903
page-template-default,page,page-id-18903,bridge-core-2.2.3,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,monhorus-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Сүмбэр НЦС-ын Реле хамгаалалт, СКАДА систем

Зорилго, Алсын хараа & Бидний үнэт зүйлс

Төслийн нэр: “Сүмбэр 10МВт нарны цахилгаан станц”

Захиалагч: И ЭС БИ СОЛАР ЭНЕРЖИ ХХК

Онцлог: Төсөлд 100% Монгол улсын ИТА нар ажилласан

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • 10МВт 35 кВ-ын  Сүмбэр дэд станцын реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 220/110/35/10 кВ-ын Чойр дэд станцын өргөтгөлийн реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 10МВт-ын 35 кВ-ын Сүмбэр дэд станцын СКАДА, холбоо мэдээллийн шийдэл, угсралт, суурилуулалт туршилт тохируулга
 • 10МВт 35 кВ-ын Сүмбэр дэд станцын мэдээллийг ДҮТ ХХК-ийн Хяналт мэдээлийн систем-д өргөтгөж оруулах болон шуурхай ажиллагааны холбоонд нэгтгэж холбох

Шийдэл:

 • REJ603 – Инвертерийн дэд өртөөний шугам болон трансформаторын хамгаалалт
 • REF615 –35 кВ-ын шугамын хамгаалалт
 • RED615 – 35 кВ-ын ЦДКШ-ын дифференциал хамгаалалт
 • MicroSCADA Pro бүлийн MicroSCADA 9.4 SYS600  10МВт-ын Сүмбэр нарны станцын Хяналт удирдлагын систем /SCADA/
 • RTU520, RTU560– Инвертер тус бүрийн мэдээлэл болон дэд станцын хэмжүүр цаг уурын мэдээлэл цуглуулах төхөөрөмж
 • Мэдээлэл дамжуулах протокол: дэд станц IEC61850 стандартын IEC61850 – 8 – 1, инвертерийн дэд станц бүрээс IEC60870 – 5 – 104
 • ДҮТ ХХК хяналт мэдээллийн систем рүү IEC60870 – 5 – 104 протоколоор мэдээлэл дамжуулж Power spectrum SCADA системийг өргөтгөх

Гүйцэтгэсэн хугацаа: 2018 он