Monhorus International | Сайншанд дэд станцын өргөтгөл
18925
page-template-default,page,page-id-18925,bridge-core-2.2.3,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,monhorus-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Сайншанд дэд станцын өргөтгөл

Зорилго, Алсын хараа & Бидний үнэт зүйлс

Төслийн нэр: “110/35/10кВ Сайншанд дэд станц”-ын өргөтгөл шинэчлэл

Захиалагч: ЦДҮС ТӨХК

Онцлог:

– Реле хамгаалалтын байгууламжийг Цахилгаан соронзон элементийн баазаас микропроцессорын элементийн бааз руу шилжүүлсэн

– Реле хамгаалалтын ажиллагааны үндсэн шаардлага болох мэдрэх чадвар болон хурдан үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлсэн ажил болсон

– Дэд станцын Микропроцессорын релений олон улсын IEC61850 стандартад нийцсэн РХА-н төхөөрөмж суурилуулсан

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • 110/35/10 кВ-ын Т1, Т2-ын Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • 110 кВ-ын 8ш ЦДАШ-ын Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • 110 кВ-ын I болон II СШ-ийн реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • 35 кВ-ын I болон II СШ-ийн Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • СКАДА системийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • Сайншанд дэд станцын мэдээллийг ДҮТ ХХК-ийн СКАДА систем рүү дамжуулах

Шийдэл:

 • RED670, REL670, REL650: ЦДАШ, СХТ -ын РХ, Т-1, Т-2-ын бэлтгэл хамгаалалт:
 • RET650: Т-1, Т-2-ын үндсэн хамгаалалт
 • RTU540, RTU560: Дэд станцын тоолуур, хэмжүүрийн мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах төхөөрөмж
 • SCADA систем: ABB RTU560 HMI
 • Мэдээлэл дамжуулах протокол: дэд станц IEC61850 стандартын IEC61850 – 8 – 1
 • ДҮТ ХХК хяналт мэдээллийн системд IEC60870 – 5 – 104 протоколоор мэдээлэл дамжуулж Power spectrum SCADA системийг өргөтгөх

Гүйцэтгэсэн хугацаа: 2017 он