Monhorus International | Сайншанд дэд станцын өргөтгөл
Монхорус интернэшнл ХХК нь цахилгаан эрчим хүчний шийдэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга болон борлуулалтын дараах үйлчилгээг цогцоор хүргэн ажиллаж байна.
Electrification, Energy sector of Mongolia, Diesel generator, ABB, FG Wilson, Project, High voltage, Medium voltage, Electrification supplier, ABB drive, ABB motor, АББ, Эрчим хүч, Дизель, Генератор, Давтамж хувиргагч, Мотор, Дэд станц, Substations
18925
page-template-default,page,page-id-18925,bridge-core-2.2.3,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,monhorus-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Сайншанд дэд станцын өргөтгөл

Зорилго, Алсын хараа & Бидний үнэт зүйлс

Төслийн нэр: “110/35/10кВ Сайншанд дэд станц”-ын өргөтгөл шинэчлэл

Захиалагч: ЦДҮС ТӨХК

Онцлог:

– Реле хамгаалалтын байгууламжийг Цахилгаан соронзон элементийн баазаас микропроцессорын элементийн бааз руу шилжүүлсэн

– Реле хамгаалалтын ажиллагааны үндсэн шаардлага болох мэдрэх чадвар болон хурдан үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлсэн ажил болсон

– Дэд станцын Микропроцессорын релений олон улсын IEC61850 стандартад нийцсэн РХА-н төхөөрөмж суурилуулсан

Гүйцэтгэсэн ажил:

 • 110/35/10 кВ-ын Т1, Т2-ын Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • 110 кВ-ын 8ш ЦДАШ-ын Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • 110 кВ-ын I болон II СШ-ийн реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • 35 кВ-ын I болон II СШ-ийн Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • СКАДА системийн шийдэл, туршилт тохируулга
 • Сайншанд дэд станцын мэдээллийг ДҮТ ХХК-ийн СКАДА систем рүү дамжуулах

Шийдэл:

 • RED670, REL670, REL650: ЦДАШ, СХТ -ын РХ, Т-1, Т-2-ын бэлтгэл хамгаалалт:
 • RET650: Т-1, Т-2-ын үндсэн хамгаалалт
 • RTU540, RTU560: Дэд станцын тоолуур, хэмжүүрийн мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах төхөөрөмж
 • SCADA систем: ABB RTU560 HMI
 • Мэдээлэл дамжуулах протокол: дэд станц IEC61850 стандартын IEC61850 – 8 – 1
 • ДҮТ ХХК хяналт мэдээллийн системд IEC60870 – 5 – 104 протоколоор мэдээлэл дамжуулж Power spectrum SCADA системийг өргөтгөх

Гүйцэтгэсэн хугацаа: 2017 он