Шинэ төгсөгч хөтөлбөр

Posted 4 сар ago
Зорилго, Алсын хараа & Бидний үнэт зүйлс

Хөтөлбөрийн зорилго: Инженерингийн чиглэлээр суралцаж буй төгсөх оюутнууд болон төгсөөд 1-2 жил болж буй шинэ төгсөгч инженерүүдэд сурсан мэдсэнээ практикт нэвтрүүлж инновацыг бий болгож төсөл хөтөлбөрүүдэд гар бие оролцуулж мэргэжлийн чиглэлээр хөгжүүлэх, туршлага хуримтлуулах боломжоор ханган чадварлаг, зохион бүтээгч инженерүүдийг дэмжихэд оршино.

Apply Online