Monhorus International | Чойр дэд станцын өргөтгөлийн Реле хамгаалалт, СКАДА систем
18910
page-template-default,page,page-id-18910,bridge-core-2.2.3,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,monhorus-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Чойр дэд станцын өргөтгөлийн Реле хамгаалалт, СКАДА систем

Зорилго, Алсын хараа & Бидний үнэт зүйлс

Төслийн нэр: 220/110/35/6кВ “Чойр” дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил

Захиалагч: Алтай Трест ХХК

Онцлог: 110 кВ болон 220 кВ СШ нь тус бүрдээ 6ш Систем шинийн нийлмэл схемтэй. Чойр дэд станц нь Монгол улсад хамгийн томоохонд тооцогдох ЦДҮС ТӨХК-ийн дэд станц юм

Гүйцэтгсэн ажил:

 • 110 кВ-ын 7 шугамын Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 220/110/35 кВ-ын АТ-1, АТ-2-ийн Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 220 кВ-ын 7 шугамын Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 110 кВ-ын I, II, III, IV СШ-ийн РХ автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • Тоолуурын панель
 • Төв дохиоллын панелийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 220/110/35 кВ-ын Чойр дэд станцын СКАДА, холбоо мэдээллийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, тохируулга

Шийдэл:

 • RED670, REL670, REL650: ЦДАШ, СХТ, ШинТойт-ын РХ, АТ-1, АТ-2-ийн бэлтгэл хамгаалалт:
 • RET670: АТ-1, АТ-2-ийн үндсэн хамгаалалт
 • RTU540, RTU560: Дэд станцын тоолуур, хэмжүүрийн мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах төхөөрөмж
 • MicroSCADA Pro бүлийн MicroSCADA 9.4 SYS600
 • LANTIME M600 – GPS цагийн систем- SNTP протоколоор шинэ суурилагдсан бүх реле цагийн синхронд холбогдсон
 • Мэдээлэл дамжуулах протокол: дэд станц IEC61850 стандартын IEC61850 – 8 – 1
 • ДҮТ ХХК хяналт мэдээллийн систем рүү IEC60870 – 5 – 104 протоколоор мэдээлэл дамжуулж Power spectrum SCADA системийг өргөтгөх

Гүйцэтгэсэн хугацаа: 2018 он