Monhorus International | Чойр дэд станцын өргөтгөлийн Реле хамгаалалт, СКАДА систем
Монхорус интернэшнл ХХК нь цахилгаан эрчим хүчний шийдэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга болон борлуулалтын дараах үйлчилгээг цогцоор хүргэн ажиллаж байна.
Electrification, Energy sector of Mongolia, Diesel generator, ABB, FG Wilson, Project, High voltage, Medium voltage, Electrification supplier, ABB drive, ABB motor, АББ, Эрчим хүч, Дизель, Генератор, Давтамж хувиргагч, Мотор, Дэд станц, Substations
18910
page-template-default,page,page-id-18910,bridge-core-2.2.3,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,monhorus-child,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Чойр дэд станцын өргөтгөлийн Реле хамгаалалт, СКАДА систем

Зорилго, Алсын хараа & Бидний үнэт зүйлс

Төслийн нэр: 220/110/35/6кВ “Чойр” дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил

Захиалагч: Алтай Трест ХХК

Онцлог: 110 кВ болон 220 кВ СШ нь тус бүрдээ 6ш Систем шинийн нийлмэл схемтэй. Чойр дэд станц нь Монгол улсад хамгийн томоохонд тооцогдох ЦДҮС ТӨХК-ийн дэд станц юм

Гүйцэтгсэн ажил:

 • 110 кВ-ын 7 шугамын Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 220/110/35 кВ-ын АТ-1, АТ-2-ийн Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 220 кВ-ын 7 шугамын Реле хамгаалалт автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 110 кВ-ын I, II, III, IV СШ-ийн РХ автоматикийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • Тоолуурын панель
 • Төв дохиоллын панелийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, туршилт тохируулга
 • 220/110/35 кВ-ын Чойр дэд станцын СКАДА, холбоо мэдээллийн шийдэл, угсралт суурилуулалт, тохируулга

Шийдэл:

 • RED670, REL670, REL650: ЦДАШ, СХТ, ШинТойт-ын РХ, АТ-1, АТ-2-ийн бэлтгэл хамгаалалт:
 • RET670: АТ-1, АТ-2-ийн үндсэн хамгаалалт
 • RTU540, RTU560: Дэд станцын тоолуур, хэмжүүрийн мэдээллийг боловсруулах, дамжуулах төхөөрөмж
 • MicroSCADA Pro бүлийн MicroSCADA 9.4 SYS600
 • LANTIME M600 – GPS цагийн систем- SNTP протоколоор шинэ суурилагдсан бүх реле цагийн синхронд холбогдсон
 • Мэдээлэл дамжуулах протокол: дэд станц IEC61850 стандартын IEC61850 – 8 – 1
 • ДҮТ ХХК хяналт мэдээллийн систем рүү IEC60870 – 5 – 104 протоколоор мэдээлэл дамжуулж Power spectrum SCADA системийг өргөтгөх

Гүйцэтгэсэн хугацаа: 2018 он